Офтоб аст он парирух ё малоик, ё башар?

293

Офтоб аст он парирух ё малоик, ё башар?
Қомат аст он ё қиёмат, ё алиф, ё найшакар?

Гулбун аст он ё тани нозукниҳодаш, ё ҳарир?
Оҳан аст он ё дили номеҳрбонаш, ё ҳаҷар?

Боғи фирдавс аст, гулбаргаш нахонам ё баҳор,
Ҷони ширин аст, хуршедаш нагӯям ё қамар.

Бар фарози сарви симинаш чу бихромад ба ноз,
Чашми шӯрангез бин, то наҷм бинӣ бар шаҷар.

Кош андак моя нармӣ дар хитобаш дидаме,
В-ар маро ишқаш ба сахтӣ кушт, саҳл аст ин қадар.

Гӯша гир, эй ёр, ё ҷон дар миён овар, ки ишқ
Тирборон аст, ё таслим бояд, ё ҳазар.

Духтарони табъро, яъне, сухан бо ин ҷамол
Обрӯе нест пеши они1 он зебописар.

Охир, эй сарви равон, бар мо гузар кун як замон,
Охир, эй ороми ҷон, дар мо назар кун як назар.

Дӯстеро гуфтам: Инак, умр шуд. Гуфт: Эй аҷаб,
Турфа медорам, ки бе дилдор чун бурдӣ ба сар?!

Гуфт: Саъдӣ, сабр кун ё симу зар деҳ, ё гурез,
Ишқро ё мол бояд, ё сабурӣ, ё сафар.


1 Ҳусн.