Селоб гирифт гирди вайронаи умр

20

Селоб гирифт гирди вайронаи умр
В-оғози пурӣ ниҳод паймонаи умр.
Бедор шав, эй хоҷа, ки хуш-хуш бикашад
Ҳаммоли замона рахт аз хонаи умр.