Шахсам ба чашми оламиён хубманзар аст

Шахсам ба чашми оламиён хубманзар аст
В-аз хубси cap зи хиҷлати ботин фитода пеш.
Товусро ба нақшу нигоре, ки ҳаст, халқ
Таҳсин кунанду ӯ хиҷил аз пои зишти хеш.