Яке карда беобрӯӣ басе

Яке карда беобрӯӣ басе,
Чӣ ғам дорад аз обрӯи касе?
Басо номи некӯй панҷоҳ сол,
Ки як номи зишташ кунад поймол.