Ҳазар кун зи дуди дарунҳои реш

Ҳазар кун зи дуди дарунҳои реш,
Ки реши дарун оқибат cap кунад.
Ба ҳам бармакун, то тавонӣ, диле,
Ки оҳе ҷаҳоне ба ҳам баркунад.