Ай аҳли сабӯҳ, дар чӣ коред?!

260

Ай аҳли сабӯҳ, дар чӣ коред?!
Шаб мегузарад, раво мадоред!

Монандаи офтоби рахшон
Аз ҷоми сабӯҳ сар бароред!

Ай шабшумарон, агар шумор аст,
Боре шаби зулфи ӯ шуморед!

Захме, ки задаст во намоед,
Гар панҷаи шерро шикоред!

Дар хоб шавед, ай малӯлон,
В-ин хилватро ба мо супоред!

Меояд он нигор имшаб,
Чун мунтазирони он нигоред!

З-он рӯй, ки Шамси дини Табрез
Донад, ки шумо дар интизоред!