Сармаст буте латифи сода

490

Сармаст буте латифи сода
Дар даст гирифта ҷоми бода.

Дар маҷлиси базми боданӯшон
Баста камару қабо кушода.

Афтода замин ба ҳазрати ӯ,
Гардун-ш ба хидмат истода.

Хуршеду маҳаш зи хубрӯӣ
Сар бар хати бандагӣ ниҳода.

Хуршед, ки шоҳи осмон аст,
Дар арсаи ҳусни ӯ пиёда.

Ваҳ-ваҳ, ки бузургвор ҳурест,
Аз равзани ҷаннат уфтода.

Лаълаш чу ақиқ гавҳарогин,
Зулфаш чу каманд тобдода.

Дар гулшани бӯстони рӯяш
Зангибачагон зи моҳ зода.

Саъдӣ нарасад ба ёр ҳаргиз,
К-ӯ шармгин асту ёри сода.