Миъдаро пур кардайӣ дӯш аз хамиру аз фатир

379

Миъдаро пур кардайӣ дӯш аз хамиру аз фатир,
Хоб омад, чашм пур шуд, к-он чи меҷустӣ, бигир!

Баъди пурхӯрдан чӣ ояд?! Хоби ғафлат ё ҳадас!
Ёри бодинҷон чӣ бошад?! Сирка бошад ё ки сир!

Сӯз агар аз рӯҳ хоҳӣ, хоҷа, кам кун луқмаро,
Гавз агар мафтӯҳ хоҳӣ, косаро дар пеш гир!

Ай Худо, ҷонро пазиро кун зи зарқи поки хеш,
То намонад чун сагон мурдор ҳар луқмапазир!

Вақти рӯза аз миёни дил барояд нола зор,
Баъди хӯрдан аз раҳи зерин кушояд парда зер.