Шоҳиде бин, ки дар замона бизод

346

Шоҳиде бин, ки дар замона бизод,
Буту бутхонаро ба бод бидод!

Шоҳидоне, ки дар ҷаҳон самаранд,
Кас аз эшон дигар наёрад ёд!

Аз рухи моҳи ӯ чу абр кушуд,
Ҳафт гардун зи ҳамдигар бикшод!

Ҳамчу маҳтоб шох-шох он нур
Сӯйи ҳар равзане дарун афтод.

Тобишаш чун битофт бештарак,
Ҷонҳоро бихӯрд аз бунёд!

Ҷонҳо зарра-зарра рақсон гашт
Пеши хуршеди ҷонҳо дилшод

Ҳамчу парвози Шамси Табрезӣ,
Ҷумла паррон, ки ҳар чи бодо, бод!